fbpx

Blog

Hướng dẫn đăng listing trên dangia.net

Hướng dẫn mới nhất luôn được cập nhật tại đây.

TỔNG QUAN

Đánh giá là website chuyên về review các sản phẩm và dịch vụ. Mục đích của Đánh Giá là:
Cung cấp thông tin, thông số và giá cả một cách hoàn toàn chính xác của bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào.
Cung cấp các review từ người dùng và chuyên gia về các sản phẩm và dịch vụ bên trên một cách khách quan và trung thực nhất

ĐĂNG MỘT LISTING MỚI TRÊN DANHGIA.NET

B1: Đăng ký tạo tài khoản hoặc đăng nhập tại danhgia.net

B2: Chọn Menu/ Category bạn muốn tạo 1 Listing mới hoặc từ User Menu → Chọn Gửi sản phẩm mới hoặc http://danhgia.net/dang-san-pham

B3: Điền các thông cơ bản cần thiết của một Listing

 • Tiêu đề Listing
 • Tiêu Đề Alias Listing: URl của listing
 • Tóm tắt: Đây là thông tin tóm tắt, xuất hiện dưới dạng tooltip khi hover chuột vào một Listing.
 • Meta data
 • Meta Description: Nội dung sẽ xuất hiện trong tìm kiếm của Google
 • Meta Keywords: Điền các từ khóa giúp tăng thứ hạng trong tìm kiếm

B4: Điền các thông tin đặc trưng về sản phẩm hoặc dịch vụ.

Mỗi Category sẽ có các thông tin Listing khác nhau. Các thông tin thường có:

  • Thông tin về thông số, cấu hình của sản phẩm, dịch vụ
  • Thông Tin Liên Hệ
  • Địa chỉ
  • Tỉnh/Thành phố
  • Số điện thoại

B5: Điền các thông tin đánh giá sản phẩm, dịch vụ của bạn

 • Nếu chưa sử dụng sản phẩm, dịch vụ: Lựa chọn Tôi sẽ đăng review của tôi sau này. Sau đó chọn Gửi đi để hoàn thành bài đăng trên danhgia.net
 • Nếu đã sử dụng sản phẩm,dịch vụ: Điền các thông tin đánh giá của bạn
 • Tiêu đề đánh giá
 • Đánh giá của bạn về các mặt Thiết kế, Tính năng,...
 • Sau đó chọn Gửi đi để hoàn thành bài đánh giá trên danhgia.net

B6: Bài đánh giá chờ duyệt trước khi được đăng trên danhgia.net

ĐĂNG MỘT REVIEW MỚI TRÊN DANHGIA.NET

 • Điền các thông tin đánh giá của bạn
  • Tiêu đề đánh giá
  • Đánh giá của bạn về các mặt Thiết kế, Tính năng,...
 • Sau đó chọn Gửi đi để hoàn thành bài đánh giá trên danhgia.net

guidelines, hướng dẫn

 • Last updated on .
 • Hits: 913

Copyright © 2021 Đánh Giá - JOY Entertainment JSC