Bản thân Đánh Giá là một cộng đồng. Vì thế chúng tôi cần rất nhiều sự ủng hộ và hợp tác từ tất cả các bạn nhằm giới thiệu Đánh Giá đến với nhiều bạn đọc hơn nữa, cũng là để xây dụng cộng đồng lớn mạnh và có chất lượng hơn.

Chúng tôi đã thiết kế sẵn những Widget để các webmaster, blogger hay bất kì ai muốn hợp tác với Đánh Giá có thể gắn vào bất cứ HTML module nào.