fbpx

Người săn thành tích

Đạt được nhiều điểm trên trang
Người săn thành tích
Để mở khóa
Để đạt huy hiệu này, cần được cộng điểm 100 lần trên trang.
Người đạt được: 4
Lưu ý: Một vài người dùng có thể không hiển thị với bạn vì lý do riêng tư.
Chưa có thành viên nào đạt được huy hiệu này? Tại sao bạn lại không trở thành người đầu tiên?
Unable to load tooltip content.