fbpx
Đang tải ảnh bìa... Kéo ảnh bìa để định lại vị trí

Lịch sử điểm

HIển thị lịch sử thành tích điểm thưởng hiện tại của bạn
Trang
 • Thứ sáu, 06 Tháng 3 2020 07:50
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ sáu, 06 Tháng 3 2020 07:37
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ năm, 05 Tháng 3 2020 23:49
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ năm, 05 Tháng 3 2020 23:48
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ hai, 25 Tháng 11 2019 12:10
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ hai, 30 Tháng 9 2019 10:32
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ hai, 16 Tháng 9 2019 19:47
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ hai, 16 Tháng 9 2019 19:47
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ sáu, 06 Tháng 9 2019 15:46
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ năm, 11 Tháng 7 2019 20:10
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ năm, 11 Tháng 7 2019 20:06
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ năm, 27 Tháng 6 2019 21:29
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ tư, 10 Tháng 4 2019 14:40
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ sáu, 29 Tháng 3 2019 19:55
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ sáu, 29 Tháng 3 2019 19:55
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ ba, 05 Tháng 3 2019 21:03
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ tư, 27 Tháng 2 2019 03:28
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ ba, 22 Tháng 1 2019 04:21
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ ba, 22 Tháng 1 2019 03:21
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Chủ nhật, 20 Tháng 1 2019 09:05
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ sáu, 16 Tháng 11 2018 17:35
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ ba, 06 Tháng 11 2018 13:54
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ hai, 29 Tháng 10 2018 01:45
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ hai, 29 Tháng 10 2018 01:44
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Chủ nhật, 28 Tháng 10 2018 16:20
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Chủ nhật, 28 Tháng 10 2018 16:20
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ hai, 01 Tháng 10 2018 18:24
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ hai, 03 Tháng 9 2018 03:27
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Chủ nhật, 15 Tháng 4 2018 11:04
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Video
 • Chủ nhật, 15 Tháng 4 2018 11:03
  Trang lost 1 point
  Delete JReviews Photo
 • Chủ nhật, 15 Tháng 4 2018 11:03
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 15 Tháng 4 2018 11:02
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 15 Tháng 4 2018 11:00
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 15 Tháng 4 2018 10:58
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 15 Tháng 4 2018 10:58
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 15 Tháng 4 2018 10:58
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 15 Tháng 4 2018 10:57
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Video
 • Chủ nhật, 15 Tháng 4 2018 10:55
  Trang earned 5 points
  Submit JReviews Listing
 • Chủ nhật, 15 Tháng 4 2018 10:55
  Trang earned 5 points
  Submit JReviews Review
 • Thứ bảy, 14 Tháng 4 2018 22:56
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ sáu, 13 Tháng 4 2018 00:49
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ tư, 11 Tháng 4 2018 19:34
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ tư, 11 Tháng 4 2018 19:33
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ tư, 11 Tháng 4 2018 19:33
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ tư, 11 Tháng 4 2018 09:34
  Trang lost 1 point
  Delete JReviews Photo
 • Thứ tư, 11 Tháng 4 2018 09:33
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ tư, 11 Tháng 4 2018 00:17
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ tư, 11 Tháng 4 2018 00:17
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ tư, 11 Tháng 4 2018 00:17
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ ba, 10 Tháng 4 2018 19:42
  Trang lost 1 point
  Delete JReviews Photo
 • Thứ ba, 10 Tháng 4 2018 19:42
  Trang lost 1 point
  Delete JReviews Photo
 • Thứ ba, 10 Tháng 4 2018 19:41
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ ba, 10 Tháng 4 2018 19:41
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ ba, 10 Tháng 4 2018 19:38
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ ba, 10 Tháng 4 2018 19:35
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 23:22
  Trang lost 1 point
  Delete JReviews Photo
 • Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 23:22
  Trang lost 1 point
  Delete JReviews Photo
 • Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 23:22
  Trang lost 1 point
  Delete JReviews Photo
 • Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 23:22
  Trang lost 1 point
  Delete JReviews Photo
 • Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 23:22
  Trang lost 1 point
  Delete JReviews Photo
 • Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 22:52
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Video
 • Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 22:52
  Trang earned 5 points
  Submit JReviews Listing
 • Chủ nhật, 08 Tháng 4 2018 22:01
  Trang earned 1 point
  Đọc bài viết
 • Chủ nhật, 08 Tháng 4 2018 21:59
  Trang earned 1 point
  Đọc bài viết
 • Thứ năm, 22 Tháng 3 2018 11:07
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ sáu, 16 Tháng 3 2018 15:10
  Trang earned 1 point
  Đọc bài viết
 • Thứ năm, 15 Tháng 3 2018 17:19
  Trang earned 1 point
  Đọc bài viết
 • Thứ năm, 15 Tháng 3 2018 17:17
  Trang earned 1 point
  Đọc bài viết
 • Thứ năm, 15 Tháng 3 2018 11:57
  Trang earned 1 point
  Đọc bài viết
 • Thứ tư, 14 Tháng 3 2018 12:33
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ ba, 13 Tháng 3 2018 14:46
  Trang earned 1 point
  Đọc bài viết
 • Thứ ba, 13 Tháng 3 2018 14:46
  Trang earned 1 point
  Đọc bài viết
 • Thứ ba, 13 Tháng 3 2018 14:34
  Trang earned 1 point
  Đọc bài viết
 • Thứ ba, 13 Tháng 3 2018 14:33
  Trang earned 1 point
  Đọc bài viết
 • Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 17:53
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 17:53
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 17:53
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 17:52
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 17:52
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 17:51
  Trang earned 5 points
  Submit JReviews Listing
 • Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 17:34
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 17:34
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 17:33
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 17:32
  Trang earned 5 points
  Submit JReviews Listing
 • Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 16:43
  Trang earned 1 point
  Đọc bài viết
 • Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 16:42
  Trang earned 1 point
  Đọc bài viết
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 20:02
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 20:02
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 20:02
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 20:02
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 20:02
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 20:02
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 20:02
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 20:00
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 20:00
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 20:00
  Trang earned 5 points
  Submit JReviews Listing
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 19:53
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Video
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 19:52
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 19:52
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 19:52
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 19:52
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 19:52
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 19:51
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 19:51
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 19:51
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 19:51
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 19:49
  Trang earned 5 points
  Submit JReviews Listing
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 19:40
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 19:40
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 19:40
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 19:40
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 19:40
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 19:40
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 19:40
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 19:40
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 19:38
  Trang earned 5 points
  Submit JReviews Listing
 • Chủ nhật, 11 Tháng 3 2018 18:55
  Trang earned 1 point
  Đọc bài viết
 • Thứ bảy, 10 Tháng 3 2018 21:58
  Trang earned 1 point
  Đọc bài viết
 • Thứ bảy, 10 Tháng 3 2018 21:55
  Trang earned 1 point
  Đọc bài viết
 • Thứ bảy, 10 Tháng 3 2018 21:54
  Trang earned 1 point
  Đọc bài viết
 • Thứ bảy, 10 Tháng 3 2018 19:05
  Trang earned 1 point
  Đọc bài viết
 • Thứ bảy, 10 Tháng 3 2018 19:00
  Trang earned 1 point
  Đọc bài viết
 • Thứ bảy, 10 Tháng 3 2018 19:00
  Trang earned 1 point
  Đọc bài viết
 • Thứ bảy, 10 Tháng 3 2018 18:59
  Trang earned 1 point
  Đọc bài viết
 • Thứ bảy, 10 Tháng 3 2018 14:46
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ bảy, 10 Tháng 3 2018 13:43
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ tư, 07 Tháng 3 2018 23:03
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ tư, 07 Tháng 3 2018 23:03
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ tư, 07 Tháng 3 2018 23:03
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ tư, 07 Tháng 3 2018 23:03
  Trang earned 5 points
  Submit JReviews Listing
 • Thứ tư, 07 Tháng 3 2018 22:57
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ tư, 07 Tháng 3 2018 22:57
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ tư, 07 Tháng 3 2018 22:57
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ tư, 07 Tháng 3 2018 22:57
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ tư, 07 Tháng 3 2018 22:57
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ tư, 07 Tháng 3 2018 22:57
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ tư, 07 Tháng 3 2018 22:57
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ tư, 07 Tháng 3 2018 22:57
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ tư, 07 Tháng 3 2018 22:55
  Trang earned 5 points
  Submit JReviews Listing
 • Thứ tư, 07 Tháng 3 2018 22:48
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ tư, 07 Tháng 3 2018 22:48
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ tư, 07 Tháng 3 2018 22:48
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ tư, 07 Tháng 3 2018 22:48
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ tư, 07 Tháng 3 2018 22:48
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ tư, 07 Tháng 3 2018 22:48
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ tư, 07 Tháng 3 2018 22:48
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ tư, 07 Tháng 3 2018 22:46
  Trang earned 5 points
  Submit JReviews Listing
 • Thứ hai, 05 Tháng 3 2018 13:26
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Thứ hai, 05 Tháng 3 2018 13:15
  Trang earned 1 point
  Bài viết được đọc
 • Chủ nhật, 04 Tháng 3 2018 17:45
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 04 Tháng 3 2018 17:44
  Trang earned 5 points
  Submit JReviews Listing
 • Chủ nhật, 04 Tháng 3 2018 17:37
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 04 Tháng 3 2018 17:37
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 04 Tháng 3 2018 17:37
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 04 Tháng 3 2018 17:36
  Trang earned 5 points
  Submit JReviews Listing
 • Chủ nhật, 04 Tháng 3 2018 17:29
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Video
 • Chủ nhật, 04 Tháng 3 2018 17:28
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 04 Tháng 3 2018 17:27
  Trang earned 5 points
  Submit JReviews Listing
 • Chủ nhật, 04 Tháng 3 2018 17:21
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 04 Tháng 3 2018 17:21
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 04 Tháng 3 2018 17:21
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 04 Tháng 3 2018 17:19
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Video
 • Chủ nhật, 04 Tháng 3 2018 17:19
  Trang earned 5 points
  Submit JReviews Listing
 • Chủ nhật, 04 Tháng 3 2018 17:13
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 04 Tháng 3 2018 17:13
  Trang lost 1 point
  Delete JReviews Photo
 • Chủ nhật, 04 Tháng 3 2018 17:13
  Trang lost 1 point
  Delete JReviews Photo
 • Chủ nhật, 04 Tháng 3 2018 17:13
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 04 Tháng 3 2018 17:13
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 04 Tháng 3 2018 17:12
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Chủ nhật, 04 Tháng 3 2018 17:12
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Video
 • Chủ nhật, 04 Tháng 3 2018 17:11
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Video
 • Chủ nhật, 04 Tháng 3 2018 17:10
  Trang earned 5 points
  Submit JReviews Listing
 • Thứ bảy, 03 Tháng 3 2018 23:12
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ bảy, 03 Tháng 3 2018 23:11
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ bảy, 03 Tháng 3 2018 23:11
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ bảy, 03 Tháng 3 2018 23:11
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ bảy, 03 Tháng 3 2018 23:11
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ bảy, 03 Tháng 3 2018 23:11
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ bảy, 03 Tháng 3 2018 23:08
  Trang earned 5 points
  Submit JReviews Listing
 • Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 17:54
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 17:54
  Trang earned 5 points
  Submit JReviews Listing
 • Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 17:48
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 17:48
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 17:48
  Trang earned 5 points
  Submit JReviews Listing
 • Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 17:43
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 17:42
  Trang earned 5 points
  Submit JReviews Listing
 • Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 17:38
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 17:38
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 17:38
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 17:38
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 17:37
  Trang earned 5 points
  Submit JReviews Listing
 • Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 17:33
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 17:32
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 17:32
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 17:32
  Trang earned 5 points
  Submit JReviews Listing
 • Thứ năm, 01 Tháng 3 2018 18:11
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ năm, 01 Tháng 3 2018 18:11
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ năm, 01 Tháng 3 2018 18:11
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ năm, 01 Tháng 3 2018 18:11
  Trang earned 1 point
  Submit JReviews Photo
 • Thứ năm, 01 Tháng 3 2018 18:10
  Trang earned 5 points
  Submit JReviews Listing
Unable to load tooltip content.