Chi Tiết Đánh Giá

Môi Giới Lê Giang AnhLê Giang Anh Tháng Mười Một 01, 2018 222
Chuyên nghiệp
Đánh giá tổng thể 
 
5.0
Kiến thức địa phương 
 
5.0
Qui trình chuyên môn 
 
5.0
Trách nhiệm & Phản hồi 
 
5.0
Kỹ năng thương lượng 
 
5.0
Very goooooo!
Tố cáo đánh giá này Nhận xét này có hữu ích cho bạn không? 0 0

Bình luận

Đã có tài khoản? hoặc Create an account